İletişim


Malzeme Araştırma Laboratuvarı: (252) 211 19 05 
Manyetik Malzeme Araştırma Laboratuvarı: (252) 211 3074
Biyokimya Laboratuvarı: (252) 211 4927
>