Akademik Personel

Tuba Baygar
Doç.Dr.
Çiğdem Elif Demirci Dönmez
Öğretim Görevlisi
Mehmet Poyraz
Öğr.Gör.Dr.
Merve Sezer
Öğretim Görevlisi
Taha Coşkun
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Zeynep Baki
Öğretim Görevlisi
>