Akademik Personel

Tuba Baygar
Öğr.Gör.Dr.
Çiğdem Elif Demirci Dönmez
Öğretim Görevlisi
Mehmet Poyraz
Öğretim Görevlisi
Merve Sezer
Öğretim Görevlisi
Taha Coşkun
Öğretim Görevlisi
Zeynep Baki
Öğretim Görevlisi
>